Tereza Vacínová

Tereza Vacínová

Tereza Vacínová se již 20 let pohybuje na půdě vysokých škol v roli lektora a výkonného manažera. Podílela se na koncepci vnitřního rozvoje a nastavení vnitřních procesů vysokoškolských kateder Andragogiky, Vzdělávání dospělých, Manažerských studií, Marketingové komunikace a Didaktiky ekonomických předmětů. Její profesní odborná dráha je spojena především s problematikou vzdělávání dospělých, pedagogicko-psychologickými aspekty didaktického procesu a aplikovanými oblastmi psychologie.