Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D. , LL.M.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D. , LL.M.

Působil jako právní analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posuzuje a konzultuje veškeré záležitosti týkající se slučitelnosti legislativních návrhů s právem EU. Profesně se tedy zabývá právem EU a v této oblasti se též věnuje lektorské činnosti. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautor publikace "Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie".

V současnosti pracuje jako seniorní právník v České národní bance v sekci regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu. Zároveň je členem Výboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace EIOPA a profesně se zabývá regulací finančního trhu, právem EU a právem hospodářské soutěže a v této oblasti se též věnuje lektorské činnosti.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily