Logistika zásobování, skladování a distribuce (online)

Cílem modulu je orientovat se v problematice zásobování, skladování a distribuce.

Garant a lektor studijního modulu


Jiří Kunz

Anotace


Správné zásobování je jednou z nejdůležitějších částí logistických systémů. Z hlediska podnikového řízení už nevystačíme s jedním fixním plánem, ale do popředí se dostávají metody jako kontinuální plánování (přeplánování a úprava plánu kdykoli), forecasting (aktualizace plánu nebo automatická prognóza na základě trendů), inkrementální metody plánu (úprava plánu paušálně o procento, hodnotu nebo rozpouštění plánových hodnot na nižší úrovně, kopírování hodnot aj.). Vzhledem ke změnám vstupních parametrů plánu je nutné je modelovat a tvořit různé varianty předpovědí nebo simulací. Pokud patříte ke společnostem, které plánují tři až šest měsíců, je nejvyšší čas tyto návyky změnit, můžete si být jisti, že recese na vás nepočká. Je třeba si uvědomit, že podmínky se neustále mění a je třeba na ně vhodně reagovat. Jestli se máte právě teď kvalitně, rychle a správně rozhodnout, jistě je vaším cílem tak učinit na základě kvalitních, úplných, strukturovaných a věrohodných informací tzv. jediné verze pravdy, jak se v odvětví performance management často glosuje. Ve špatných časech už není prostor na hledání informací, jejich konsolidaci, kontrolu, přípravu a tvorbu požadovaného výstupu. Není neobvyklé, že se velmi často objevují úkoly pro controlling ve smyslu připravit report srovnání skutečnosti a tříměsíčního aktualizovaného forecastu za určitý segment produktů, segment trhu, a to ve třech variantách dle vývoje měnového kurzu, to vše za pět minut pro manažera před Master of Business Administration (MBA) MBA Doprava, spoje a logistika Business Institut klíčovou poradou. Své si samozřejmě žádá i plánování ve smyslu řízení plánovacího procesu ve smyslu jeho zrychlení, zefektivnění při zvýšení variantnosti a četnosti předpovědí.

Sylabus


1. Funkce skladů

 • příjem zásob
 • shromáždění zásob

2. Sklady a skladování

 • volné skladování
 • přesun, uskladnění produktů
 • měření parametrů skladových procesů

3. Postup při návrhu skladu

 • stanovení cíle
 • analýza
 • shromáždění informací
 • realizace projektu

Literatura


 • JAROMÍR SCHON, Logistika, Computer Media, Praha 2022
 • PETR PERNICA, Logistika pro 21. století, Radix, Praha 2005