Logistika zásobování, skladování a distribuce

Cílem modulu je orientovat se v problematice skladování, expedičních a distribučních činnostech. Student se v tomto modulu naučí, jak vhodně lokalizovat sklad, jaké použít distribuční kanály či pro jaké skladové materiály použít vhodné skladové prostory. Řekneme si vhodný postup při návrhu skladu, co je důležité pro distribuční kanály a jaké jsou prvky logistických systémů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Svatopluk Strachota

Anotace


Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistických systémů. Vhodně lokalizovaný sklad se správně provozovaným technickým vybavením je důležitou částí distribučního kanálu. Správně nastavený distribuční kanál má za účel dosáhnout dobrou dostupnost zboží nebo služby pro zákazníka při vzniku optimálních nákladů. Jedná se o koncovou část celkového logistického řetězce, která může podstatnou měrou ovlivnit potřebnou úroveň zákaznického servisu.

Sylabus


1. Funkce skladů

 • příjem zásob
 • shromáždění zásob

2. Sklady a skladování

 • volné skladování
 • přesun, uskladnění produktů
 • měření parametrů skladových procesů

3. Postup při návrhu skladu

 • stanovení cíle
 • analýza
 • shromáždění informací
 • realizace projektu

Literatura


 • Sixta Josef, Mačát Václav, Logistika teorie a praxe, Computer Press, Brno,
 • Ceniga, P. a kol. Logistika v manažmente podniku. EDIS. ISBN 978-80-5540-530-8
 • Časopis „Logistika“ vydavatel „Economia“ – aktuální ročníky
 • Douhlas Lambert a kol. Logistika, Computer Press, Brno,
 • Oudová, A. Logistika. Computer Media. ISBN 978-80-7402-238-8
 • Sixta Josef, Žižka Miroslav, Logistika používané metody, Computer Press, Brno,