Architektura infrastruktury IS/IT

Cílem modulu je důkladně vysvětlit historický vývoj architektury IS/IT od sálových počítačů a mainframe přes systémy server-klient a databázové systémy k webovým aplikacím, až po jednotlivé formy dnes tolik populárního cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS a DaaS). Seznámení se základní terminologií z oblasti architektury IS/IT, a to jak na úrovni HW, tak z pohledu SW

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Roman Smolka

Anotace


V první části tohoto modulu jsou podrobně vysvětleny další klíčové pojmy z oblasti IS/IT se zaměřením na infrastrukturu IS/IT. Dále je uvedeno, jak rozdělujeme informační technologie, trendy posledních let v oblasti HW, SW, metod a nástrojů vývoje IS/IT, organizace a řízení IS/IT. V další části je představen historický vývoj architektury IS/IT od sálových počítačů a mainframe přes systémy server-klient a databázové systémy k webovým aplikacím, až po jednotlivé formy dnes tolik populárního cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS a DaaS).

Sylabus


1. vlastnosti informačních systémů

 • schopnost podpory rozhodujícího cíle
 • vnitřní integrace dat
 • efektivní přístup interních a externích dat
 • provázanost technologií

2. projektování IS

 • procesně orientované přístupy
 • datově orientované
 • strukturované

3. cloud computing

 • hlavní cíle
 • virtualizace
 • distribuční model

Literatura


 • VOŘÍŠEK, J., PAVELKA, J. a VÍT, M. Aplikační služby IS/ICT formou ASP – Proč a jak pronajímat informatické služby. Praha: Grada Publishing. ISBN: 80-247-0620-2.
 • VOŘÍŠK, J., Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6
 • ARMBRUST, M., A view of Cloud Computing. Communications of the ACM, 53:50–58, 2010.
 • Komplexní rešení pro datová centra. CONTEG, spol. s.r.o.; <http://www.conteg.cz/files/1/soubory/26/cs/tsfdc-vz-ver21-hq-cz.pdf>.
 • HOUSER, P. Cloud computing: trend, nebo další buzzword?. Lupa.cz; <http://www.lupa.cz/clanky/cloud-computing-trend-nebo-dalsi-buzzword/>.
 • KODERA, J. První ceská definice cloud computingu,. AbakoWiki; <http://www.abako.cz/blog/552/prvni-ceska-definice-cloud-computingu/>.
 • Application Portfolio Management. [Online]. [Citace: 13. únor 2012.]http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Portfolio_Management#Return_on_Investment.