Audit IS/IT (online)

Cílem modulu je důkladně vysvětlit základní terminologii a rámcově představit přístupy k auditu IS/IT, zejména se zaměřením na auditování procesů a opatření ISMS podle ISO/IEC 27001 a platné legislativy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jan Bukovský

Anotace


Modul Audit IS/IT je zaměřen na metody ověřování shody s postupy správného řízení IS/IT a souvisejících procesů bezpečnosti. Příbuzné a s auditem IS/IT mnohdy spojované téma bezpečnosti IS/IT je rozebráno v modulu následujícím. Budou představeny základní principy a doporučení auditu, cíle, rozsah a kritéria auditu, postupy provedení interních a externích auditů, sestavení programu a plánu auditů, metody a postup auditu, zjištění a dokumentace nálezů, zpráva z auditu, řešení neshod, požadavky na členy auditních týmů. V průběhu celého modulu budou k jednotlivým tématům uváděny praktické příklady a zkušenosti z auditů bezpečnosti.

Literatura