Auditorská zpráva jako finální výstup provedeného auditu

Cílem modulu je vymezit základní zásady a požadavky na auditorské zprávy jako součásti komunikace výsledků auditorské činnosti. Kvalitním naplňováním činnosti interního auditu získávají organizace ujištění, že rizika, kterým je vystavena, jsou pod kontrolou.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotace


Interní auditoři na celém světě praktikují svou práci rozdílně. Interní auditoři se musí přizpůsobovat potřebám a cílům organizace, potřebám jejich vlastníků a intenzivnímu vývoji rizik. Jedině tak mohou být úspěšní a nezávisle a objektivně pomáhat organizacím naplňovat jejich cíle. Tyto skutečnosti se rovněž týkají závěrečné fáze procesu interního auditu – tj. ukončení auditu.

Sylabus


1. Ukončení auditu

 • primární čtenáři
 • sekundární čtenáři

2. Náležitosti auditorské zprávy

 • objektivnost
 • stručnost
 • stylizovanost

3. Dokumentace IA

 • příprava, ověření
 • vyhodnocení a předání výsledků

Literatura


 • SALLY F. CUTLER: Auditorské zprávy. ISBN 80-86689-19-0
 • IIA: Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu. Altamonte Springs, Florida
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4.
 • DVOŘÁČEK, J., Kafka, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press a. s. ISBN 80-251-0836-8.
 • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora. Altamonte Springs, Florida: IIA, ISBN 80-902433-1-2.