Brand management (online)

Cílem modulu Brand Management je komplexně seznámit posluchače s problematikou strategického řízení značky z pozice Brand manažera a rolí Account manažera ve vztahu ke klientovi komunikační agentury. Důraz je přitom kladen na správné postupy pro strategické řízení značky.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotace


Obsahem modulu Brand Management je značka s vysvětlením rozdílu značka x výrobek x brand x ochranná známka. Stručně je zmapována historie značek. Pozornost je též věnována hodnotě značky. Druhy značek a jejich hierarchická struktura jsou vysvětleny na konkrétních příkladech z praxe. Modul dále zahrnuje prvky značky, identitu značky, image značky, insight značky a positioning značky. Posluchači se seznámí se zásadami budování značky prostřednictvím marketingových a komerčních komunikací na základě pochopení její komunikační podstaty. V rámci obsahu modulu je vysvětlena praktická role Brand manažera ve firmě a jeho zodpovědnost za komunikaci značky. Modul zahrnuje značkové strategie a vhodnost jejich použití při budování značky. Na závěr se posluchači seznámí s klientským a kreativním briefem.

Literatura


  • Keller, K. L.: Strategické řízení značky, Grada, Praha 2007, ISBN: 978-80-247-1481-3
  • Aaker, D. A.: Brand Building (budování značky), Computer Press, Brno 2003
  • Bárta, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail marketing, Management Press, Praha, 2009, ISBN 978-80-7261-167-6 (kap. 4).
  • Kotler, P.: 10 smrtelných marketingových hříchů (Jak je rozpoznat a nespáchat), Grada, Praha 2005 , ISBN: 8024709694
  • Haigh, D.: Oceňování značky a jeho význam (překlad: F. Drozen), Management Press, Praha 2002