Brand management v PR v cestovním ruchu (online)

Dobrou strategii nestačí mít! Dnes už nestačí dělat správné věci a dělat je správně. V dnešní době je potřeba hledat výjimečnost, umění být v něčem nejlepší. Objevit, v čem je tajemství Vašeho brandu. Je to strategie odlišení, umění se přizpůsobovat nelehkým podmínkám a naprosto jedinečná schopnost dosáhnout výrazně vyšší rychlosti. Podnikejte pod vlastním jménem či označením.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Anotace


Obrovská nejistota, kdy pandemie skončí a co bude dál. Jedna jistota zůstává, business se změnil a ekonomika se už nikdy nevrátí do původního stavu. Ekonomika je živý organismus, který si můžeme představit jako obrovskou globální neuronovou síť, která se mění každou vteřinu, protože byla napadena prudkým útokem koronavirů na celém světě.

A jaká bude strategie úspěšného podnikání v této oblasti?

 • digitalizace
 • větší vzdělanost
 • masivní kustomizace aneb trh začnou ovládat zákazníci
 • výjimečnost službu, produktu na trhu

Sylabus


1. Značka

 • co je to ochranná známka
 • jak ji získat a stát se výjimečným na trhu

2. Strategická situační analýza

3. Interní strategická analýza zdrojů a schopností hotelu

4. Strategické myšlení

 • Metoda Design Thinking
 • Strategické předvídání

5. Úspěšná strategie

Literatura


 • BOWMAN, C.- Strategický management, Grada Publishing, 1996 ISBN 80-7169-230-1
 • DE CHERNATONY, L. Značka, Brno: Computer Press, 2009. str. 32 ISBN-978-80-251-2007-1
 • JAKUBÍKOVÁ, D. – Strategický marketing, Strategie a trendy. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2008, ISBN. 978-80-247-2690-8
 • KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O.- Strategické řízení Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-453-8
 • KIM W. CHAN, MAUBORGNEOVÁ R. – Nová strategie modrého oceánu, Management Press 2018, ISBN 978-80-7261-547-6
 • KELLER L., K. Strategické řízení značky, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. str. 35 ISBN:978-80-247-1481-3
 • KOTLER, P. – Marketing management – 10. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN. 80-247-0016-6
 • KOVÁŘ, F. – Strategický management, VŠEM, Praha 2008, ISBN 978-80-86730-33-2
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5
 • PORTER M. E. – Konkurenční strategie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1994, ISBN 80-85605-11-2
 • POSTLER, M. – Retail marketing, Praha: Management Press, 2009. str. 88 ISBN 978-80-7261-207-9
 • SOUČEK, Z. – Strategie úspěšného podniku, C.H.Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-572-5
 • TROMMSDORFF, V. a STEINHOFF, F. – Marketing inovací, C. H. Beck 2009, ISBN 978-80-7400-092-8
 • VEBER, J. – Management, Management. Press 2011, ISBN 978-80-7261-200-0