Coaching a řízení lidí (online)

Cílem modulu je představit manažerské koučování jako významnou složku efektivní práce s lidmi, zaměřenou na rozvoj potenciálu, motivaci a zvyšování výkonu pracovních týmů a jednotlivců. Studenti se tak v rámci modulu seznámí s vymezením pojmu koučink, důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy. Osvojí si základy koučovacího stylu vedení lidí a rozvinou schopnost aplikovat jej ve své praxi. V rámci modulu získají povědomí o mezinárodní asociaci koučů a možnostech spolupráce s externími kouči.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotace


Žijeme v období rostoucích změn. Mění se technologie, lidé a mění se fungování celé společnosti. Často se ocitáme ve situacích, tradiční postupy nám přestávají fungovat a na nové situace nám návody chybí. Koučování pomáhá nalézt cestu k lepšímu využití lidského potenciálu, ke zvyšování osobní výkonnosti a vnitřní zainteresovanosti. Každý z nás má v sobě obrovské zdroje, které ne vždy plně využíváme. Koučovací způsob vedení lidí vymezuje nový prostor pro rozvoj výkonnosti jednotlivců i celých týmů, vytváří podmínky pro efektivní řešení a stává se součástí požadované výbavy každého manažera.

Sylabus


1. Počátky koučování a jeho vývoj

 • kořeny koučování a zakladatelé koučování
 • vývoj koučinku a neziskové organizace sdružující profesionální kouče

2. Pojem koučink a východiska koučování

 • pojem koučink
 • východiska koučování

3. Koučovací proces, koučovací nástroje a modely koučování

 • koučovací proces a jeho průběh
 • koučovací nástroje – soustředěné naslouchání, reflektování, efektivní kladení otázek a zpětná vazba a škálování
 • modely koučování – The Grow Model, The Achieve Coaching Model, Model ORACLE

4. Koučink a osobnost kouče

 • osobnost kouče
 • specializace koučinku
 • sebekoučování

5. Principy koučinku, koučovací styl vedení a koučink jako metoda rozvoje

 • principy koučinku v manažerské praxi
 • koučovací styl vedení jako manažerská kompetence
 • koučink jako efektivní metoda rozvoje a vedení lidí

Literatura


 • WHITMORE, J.: Koučování. Management Press, Praha
 • ATKINSON, M.: Koučing – věda i umění. Portál, Praha
 • PARMA, P.: Umění koučovat, Alpha Publishing, Praha
 • DRUCKER, P. F.: Řízení v době velkých změn. Management Press, Praha