Daňová soustava

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s principy daňového systému, teorie a politiky a zejména podobami její praktické aplikace v podmínkách ČR v nezbytném kontextu EU a umožnit posluchačům vytvořit si přehled o stávajícím právním rámci daňového systému ČR v podmínkách relativně nekontinuálního vývoje.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotace


Daňová politika vychází z daňové teorie, nicméně při praktické aplikaci je vystavena politickým deformacím a postupující globalizaci, kdy je nutné respektovat daňovou konkurenci mezi státy na jedné straně a na straně druhé sílící tlak EU na daňovou harmonizaci. Daňová teorie dodnes vychází z daňových kánonů Adama Smitha a v dnešní podobě zahrnují požadavky na optimální daňový systém tyto zásady: jednoduchost, stabilita daňového prostředí, efektivnost, výtěžnost daňového systému a spravedlnost.

Sylabus


1. Daňový systém ČR

 • právní rámec
 • funkce daní
 • třídění daní

2. Daňová terminologie

 • daň
 • poplatek
 • penále
 • pokuta

3. Dělení daní

 • primární
 • dle předmětu
 • progresivní/degresivní

Literatura


 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-574-8
 • SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-443-7
 • RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Lexis Nexis CZ, Praha. ISBN 80-86920-00-3