Daňové aspekty podnikání

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s principy daňové teorie a politiky a zejména podobami její praktické aplikace v podmínkách ČR v nezbytném kontextu EU a umožnit posluchačům vytvořit si přehled o stávajícím právním rámci daňového systému ČR v podmínkách relativně nekontinuálního vývoje.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotace


Daňová politika vychází z daňové teorie, nicméně při praktické aplikaci je vystavena politickým deformacím a postupující globalizaci, kdy je nutné respektovat daňovou konkurenci mezi státy na jedné straně a na straně druhé sílící tlak EU na daňovou harmonizaci. Obecně se v čase také mění význam jednotlivých zásad, např. v padesátých a šedesátých letech se odborníci zaměřovali na problémy horizontální spravedlnosti, od osmdesátých let pak na otázky spojené s daňovou konkurencí a incidencí.

Sylabus


1. Daňová soustava ČR

 • daňový systém
 • právní rámec
 • funkce daní
 • rozpočtové určení

2. Daňová teorie

 • daňová terminologie
 • hlediska členění daní
 • daňový dopad

3. Vliv daní

 • na ochotu pracovat
 • na investice

Literatura


 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – Úvod do problematiky. ASPI, Praha. ISBN 80-7357-092-0
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-574-8
 • ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. C.H.Beck. Praha. ISBN 978-80-7400-005-8
 • SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-443-7
 • FUČÍK, I. a kol. Daňové aspekty podnikání v koncernu. ASPI, Praha. ISBN 978-80-7357-323-2
 • DAVID, P. Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. CERM, Brno. ISBN 978-80-7204-522-8