Daňový systém II.

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s náročnějšími aspekty daňové teorie a politiky v kontextu sílících snah států přilákat investory a upozornit na nesoulad daňové teorie s její podobou praktické aplikace.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotace


Tento modul se zabývá především daňovou teorií. Hlavním tématem jsou vlivy daní na lidi, především na jejich ochotu pracovat či na jejich investiční záměry. Investiční záměr je často spojován s daňovou konkurencí a snahou Evropské unie o harmonizaci daní. V závěru modulu jsou zmíněny některé běžně používané metody v kontextu s daněmi, především tedy metoda eliminace dvojího zdanění dividend a metoda daňových klínů, která je určující pro rozhodování investorů.

Sylabus


1. Daňový dopad a ekvivalentní daně

 • reálný daňový dopad
 • ekvivalentní daně

2. Vlivy daní

 • vliv daní na ochotu pracovat
 • vliv daní na investice
 • daňová konkurence

  3. Korporátní daň a CCCTB

 • korporátní daň
 • společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)

4. Metody daňového zatížení investice

 • metoda daňových klínů
 • metody eliminace dvojího zdanění dividend

Literatura


 • Taxation and Customs Union. Taxation Trends in the European Union. 2017 Edition (v rámci samostudia strana 16 – 45)
 • ŠIROKÝ J. a kol. Základy daňové teorie s praktickými příklady. C.H.Beck. Praha. 2015. ISBN 978-80-7478-785-0
 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění
 • Kalkulátor odvodů (http://www.vyplata.cz/)
 • HAJKOVA D.; Nicoletti G.; Vartia L.; Yoo, K.Y. Taxation, Business Environment and FDI Location in OECD Countries: OECD Economics Department Working Papers No. 502, OECD Publishing, ECO/WKP(2006)30, 2006.
 • DAVID, P. Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. CERM, Brno. 2007. ISBN 978-80-7204-522-8
 • Databáze Světové banky (http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes)
 • EC Statistics (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)
 • Tax Foundation. US States Business Tax Climate Index 2018. (https://taxfoundation.org/publications/state-business-tax-climate-index/