Efektivní sebeřízení a time management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s filozofií a nástroji time managementu 4. generace a metodikou sebeřízení v čase. Podrobněji se obeznámit s pojmy sebepoznání, vedení, řízení a v neposlední řadě se zabývat tématikou sedmi návyků vůdčích osobností.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Anotace


Time management (TM) je souhrn poznatků o plánování a uspořádání času. V modulu se stručně věnujeme vývoji této oblasti, seznámíme se s hlavními pojmy (vize, poslání, hodnoty, cíle, priority, návyky…), představíme si hlavní nástroje TM, konkrétní metody a techniky plánování a uspořádání času, popíšeme si nejčastější zloděje času a ukážeme si, jak je eliminovat. Do souvislosti s time managementem řadíme pojmy self management či life management.

Teoretický základ modulu vychází z povinné literatury (Covey, Pacovský).

Sylabus


1. Vývoj time managementu

 • 4 generace přístupu k času

2. Sebepoznání, vedení a řízení – nástroje time managementu 4. generace

 • vymezení hlavních nástrojů 4. generace time managmentu
 • priorita a metody určení priorit

3. Sebeřízení

 • sebeřízení a časový snímek dne

4. Covey a jeho 7 návyků

 • sedm návyků vůdčích osobností

Literatura


 • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha
 • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada
 • BĚLOHLÁVEK, F., Košťan, P., Šuleř, O. : Management, Computer Press Praha
 • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha
 • COVEY, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha
 • PACOVSKÝ, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha