Efektivní texty a prezentace

Cílem modulu je seznámit účastníky se způsobem, jak tvořit texty tak, aby zúročily svou (potenciální) informační hodnotu. Naučit se rozlišovat a eliminovat hlavní problémy, jako jsou formulační nepřesnosti, neobratnosti ve vyjadřování, nadbytečné prostředky, které ztěžují porozumění a snižují efektivitu, a zapracovat zejména na těch, které se stále opakují.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Anotace


Mnoho textů v PR pocházejících z pera odborníků z řad klientů, má jednoznačně vysoké ambice, často dokonce i cenný informační přínos, ovšem jsou zcela nesrozumitelné, případně nestravitelné pro své příjemce – novináře, obchodní partnery, klienty, rozhodovatele atd. Často stačí málo – změnit formu. Jindy je třeba text zcela přepracovat, aby byla komunikace jeho prostřednictvím efektivní. Často se vymýšlí složité prezentace, unikátní grafika, ale při tom nám uniká, že efektivita tkví především v adekvátním užívání jazyka a stylu.

Sylabus


1. texty a žánry

 • tisková zpráva
 • pozvánka
 • newsletter

2. powerpointová prezentace

 • připravený a polopřipravený projev
 • čas
 • efekt na úkor informací

Literatura


 • POLÍVKOVÁ, A.: Jak být In v písemném projevu. Praha: Knižní klub ISBN 978-80-242-2419-0
 • KRAUS, J.: Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1829-6
 • ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV. ISBN 80-85866-12-9
 • ČECHOVÁ, M.: Současná česká stylistika. Praha: ISV. ISBN 80-86642-00-3
 • HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a… Praha : Trizonia. ISBN 80-85573-67-9
 • KROBOTOVÁ, M.: Úvod do české stylistiky. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc,. ISBN 80-244-0315-3
 • QUENEAU, R.:Stylistická cvičení. Praha: Volvox Gobator.