Emoční leadership v podnikání (online)

Cílem modulu je osvojit si zásady leadershipu, naučit se vést úspěšně tým lidí a najít rozdíl mezi manažerem a leaderem.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotace


V dnešním světě businessu máme zajímavé množství lidí ve vedoucích rolích. Je ovšem otázka, jak se jim daří úspěšné vést týmy lidí. V poslední době v praxi vidíme, že máme velké množství direktivních šéfů, kteří leadership pod kůží nemají a ani ho nechtějí mít. Často se u nás v ČR zaměňuje název pozice a obsah slova lídr. Jak to tedy s tím leadershipem vůbec ve skutečnosti je? Leadership je především o postojích.

Sylabus


1. Úvod do leadershipu

 • původ slova leader
 • rozdíl mezi leaderem a manažerem
 • rovnice kvocientů úspěšného lídra
 • nazírání na vůdcovství a vůdce

2. Praktické styly vedení

 • teorie velkých osobností (Great-Man Theories)
 • teorie osobnostních rysů (Trait Theories)
 • Kontingenční teorie (Contingency Theories)
 • Situační teorie (Situational Theories)
 • Behaviorální teorie (Behavioral Theories)
 • teorie rolí (LDR-role theories)
 • Participativní teorie (Participative Theories)
 • Transakční teorie (Transactional Theories)
 • Transformační teorie (Transformational Theories, Relationship Theories)

3. Očekáváné vlastnosti od dobrého lídra

 • vize
 • integrita
 • oddanost
 • šlechetnost a velkorysost
 • pokora a skromnost
 • otevřenost
 • tvořivost a kreativita
 • spravedlnost
 • asertivita, průbojnost
 • smysl pro humor

4. Model kompetencí manažerů podle Americké manažerské asociace

 • manažerské kompetence
 • ovlivňování/usměrňování spolupracovníků
 • řízení lidských zdrojů
 • vůdcovství
 • předpoklady vůdcovství pro tvorbu silného týmu

5. Předpoklady vůdcovství a trénovaní týmu

 • předpoklady vůdcovství pro tvorbu silného týmu
 • trénování týmu lídrem

6. Trendy ve vedení lidí v různých generacích

 • poválečná generace
 • generace X (Husákovi děti)
 • generace Y
 • generace Z (generace M, generace I, generace N, generace 11. září)
 • generace alfa

7. Leadership, lídr jeho poslání

 • poslání lídra
 • dnešní leadership a realita

Literatura


 • COVEY, S. M. R. – Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše, Management Press, Praha. ISBN: 978-80-7261-176-8
 • OWEN, J., Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 80-247-1726-3
 • ADAIR, J., Leadership – Učte se od velkých vůdců –, Computer Press – jedna z nejlepších publikací v této oblasti, ISBN 9788025112564.
 • LUKAS, J., SMOLÍK, J., Psychologie vůdcovství, CPRESS. ISBN 9788025121399
 • MAXWELL, J. C., Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?. ISBN 80-7205-870-3
 • OWEN, J., Tři pilíře úspěšného manažera, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2400-3
 • PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1991-7