Event Safety

Modul posluchače seznámí se základní terminologií, představí klíčové nástroje krizového Event managementu a uvede posluchače do problematiky různých podob možných krizových situací v rámci organizování akcí, a to včetně návrhu možných řešení.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Kateřina Chvátalová

Anotace


Cílem modulu je představit nejzákladnější princip event managementu: minimalizaci rizika. Akce je komplexní soubor činností ovlivněných mnoha proměnnými a faktory, které se mohou často měnit. Však je také Event management jedním z nejvíce stresujících zaměstnání! Proto je nezbytné znát správné smluvní postupy, možné typy kritických situací a odpovídající typy reakcí organizátorů. Zabezpečit hladký průběh akce je totiž kompetence, která vyžaduje nejen zkušenost, ale také znalost podmínek, prostředí a možností, jak zachovat chladnou hlavu a tolik potřebný nadhled. Většina prezentovaných postupů a rad pochází z konkrétní praxe realizovaných akcí.

Sylabus


 • smlouva
 • hlavní rizika během akcí
 • dopady krizí na Event management

Literatura


Povinná literatura

 • Getz, D. Event Studies Theory, Research and Policy for Planned Events. 2007.
 • Davidson, Rob. Business Events. 2019
 • Lattenberg, Vivien. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing a.s., 2003.

Doporučená literatura

 • Berridge, Graham: Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Chvátalová, Kateřina: Event Management. Ambis, 2020.
 • Chvátalová, K: MICE v době (po)koronavirové: přechodný stav nebo trvalá redefinice oboru? Trendy v podnikání. 2022.
 • Englich, Guido and Remmers, Burkhard: Planning guide for conference and communication environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A.: Event Marketing. New Jersey: John Wiley and sons, 2012.
 • Richards, Greg and Palmer, Robert: Eventful cities. Oxford: Elsevier Ltd., 2010.
 • Tribe, John: The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford: Elsevier Ltd., 2011.