Finanční plánování a cost management (online)

Modul posluchače seznámí se základní terminologií, představí klíčové finanční nástroje Event managementu a uvede posluchače do problematiky dodavatelského segmentu včetně vyjednávacích strategií.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Kateřina Chvátalová

Anotace


Cílem modulu je seznámit účastníky s teorií i praxí tvorby rozpočtu a kalkulace akcí různých typů. Bude představeno, proč je rozpočet akce zásadní pro její úspěšnou realizaci, jak nastavit kontrolní mechanismus, čemu se vyhnout atd. Nedílnou součástí tvorby rozpočtu je také seznámení se s hlavními aktéry eventového dodavatelského segmentu. Budeme se převážně věnovat situaci, kdy je cílem akce zisk. Vedle toho ovšem též představíme neziskové akce a psychologii vyjednávání s dodavateli. Předložíme celou řadu praktických typů a rad, jak sestavit funkční rozpočtový plán akce, kde lze ušetřit a jak akci účinně průběžně kontrolovat z hlediska nákladů.

Sylabus


 • kalkulace a příprava rozpočtu
 • dodavatelský segment a vyjednávací strategie
 • ziskové a neziskové akce

Literatura


Povinná literatura

 • Getz, D. Event Studies Theory, Research and Policy for Planned Events. 2007.
 • Davidson, Rob. Business Events. 2019
 • Lattenberg, Vivien. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing a.s., 2003.

Doporučená literatura

 • Berridge, Graham: Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Chvátalová, Kateřina: Event Management. Ambis, 2020.
 • Chvátalová, K: MICE v době (po)koronavirové: přechodný stav nebo trvalá redefinice oboru? Trendy v podnikání. 2022.
 • Englich, Guido and Remmers, Burkhard: Planning guide for conference and communication environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A.: Event Marketing. New Jersey: John Wiley and sons, 2012.
 • Richards, Greg and Palmer, Robert: Eventful cities. Oxford: Elsevier Ltd., 2010.
 • Tribe, John: The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford:
  Elsevier Ltd., 2011.