Firemní kultura (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Cílem modulu je seznámit účastníky se současným pohledem vědy i praxe na problematiku podnikové kultury (PK) v tuzemských podnicích, ale i mezinárodních korporacích. Budou představeny její mechanismy, budeme se snažit rozebrat vnitřní strukturu a fungování PK pro celkové fungování firmy. Dále si představíme nejčastější úskalí a problémy, se kterými se v podnikové kultuře firmy potýkají, zabývat se budeme i uplatňováním etických standardů a kodexů.

Sylabus


 • pojem PK a její základní charakteristiky
 • silná a slabá PK
 • PK a management
 • podmínky a proces utváření žádoucí PK
 • PK, identita a etika
 • PK mezinárodních společností
 • multikulturalita v organizaci

Literatura


 • FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-7245-5.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Tvořivost a inovace v práci manažera. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-6711-6.
 • PFEIFER, L., UMLAUFOVÁ, M., Firemní kultura, síla sdílených cílů a priorit. Grada Publishing, Praha 1993. ISBN 978-80-716-918-4.
 • ŠIGUT, Z., Firemní kultura a lidské zdroje. ASPI, Praha 2004. ISBN 978-80-735-7046-0.
 • URBAN, J., Firemní kultura a identita. UPPV, Praha 2014. ISBN 978-80-879-74-05-6.