Hlavní principy PR (online)

Modul posluchače seznámí se základní terminologií, představí klíčové nástroje PR a zařadí obor do širšího kontextu ve vztahu k marketingu a marketingové komunikaci. Posluchači také získají znalosti z oblasti tvorby strategického přístupu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Mgr. Luďka Raimondová

Anotace


V úvodu modulu jsou uvedené klíčové definice oboru, které posluchačům pomohou při identifikaci klíčových nástrojů. Modul se dotkne i historických souvislostí, které mají dopad na jeho dnešní podobu. Nedílnou součástí je pohled na etiku a etické kodexy. V dalších částech je představený komplexní strategický modu (PRE modul), od jehož aplikace se odvíjí představení základních komunikačních nástrojů a metod, jež jsou zpracované jak z pohledu praktického využití, tak i hodnotících metod. Nedílnou součástí modulu je i postavení oboru vedle marketingu, marketingové komunikace a ukazuje také PR jako součást komplexního komunikačního konceptu PESO. V závěru modulu jsou také zmíněny vybrané klíčové principy, které pomáhají PR profesionálům při nastavení strategických a taktických plánů.

Sylabus


  • základní formulace termínů
  • public relations, nástroje a metody
  • strategie PR, komunikační koncept

Literatura


Povinná literatura

  • HEJLOVÁ, D.: 2015, Public relations, Grada Publisihing, ISBN 978-80-247-5022-4

Doporučená literatura

  • KOPECKÝ, L.: 2013, Public relations, Dějiny – teorie – praxe, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4229-8
  • BYSTROV, V.; Růžička, M.: 2006, Firemní komunikace a řízení reputace, Masarykova univerzita, ISBN 80-210-4104-8
  • STEJSKALOVÁ, D., Horáková, I., Škapová, H.: 2015, Strategie firemní komunikace, Management Press, ISBN 9788072611782