HR v oblasti event managementu (online)

Modul si klade za cíl uvědomit si zásady řízení lidských zdrojů, které jsou potřeba pro dobré pochopení této tématiky v oblasti Event Managementu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotace


Cílem modulu je představit zásady řízení lidských zdrojů, které jsou potřeba pro dobré pochopení této tématiky v oblasti Event Managementu. Aby jednotlivé eventové akce probíhaly na patřičné úrovni ke spokojenosti všech zúčastněných stran, je práce s lidskými zdroji klíčová. V rámci modulu budou studenti seznámeni s personální politikou a strategií náboru a výběru pracovníků do oblasti eventů, představen bude útvar lidských zdrojů a jeho organizace včetně pojetí role personalistů. Nebude chybět trocha historie personální práce a především zaměření na trendy HR v 21. století.

Sylabus


  • lidské zdroje pro oblast event managementu
  • trochu z historie personální práce
  • pojetí role personalistů v organizaci
  • trendy HR v 21. století
  • personální strategie a personální politika
  • útvar lidských zdrojů a jeho organizace
  • nábor a výběr pracovníků do oblasti eventů

Literatura


  • brzy bude doplněno