Interní audit a zdokonalování procesů v organizaci (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s pozicí, úlohou, náplní a cíli interního auditu v organizaci a jeho vliv na vnitro-organizační postupy a činnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Daniel Häusler

Anotace


Zavedení funkce interního auditu v organizaci znamená vytvoření nezávislého útvaru, který je nástrojem managementu s poskytováním ujišťujících a konzultačních služeb. Důvodem pro zavedení této poměrně mladé disciplíny je složitost vnitro-organizačních postupů a procesů a management již vše nemohl účinně monitorovat. Výstupem činnosti interního auditu jsou zjištění a doporučení, která mají více preventivní než represivní charakter, a cílem je zlepšit fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému, včetně zdokonalování procesů v organizaci a systému řízení rizik.

Sylabus


1. Interní audit

 • vymezení pojmu interní audit
 • poslání interního auditu
 • hlavní principy profesní praxe interního auditu

2. Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

 • vymezení standardů a jejich cíle

3. Pozice interního auditu

 • nezávislost interního auditu
 • tři linie obrany
 • role vedoucího interního auditu mimo oblast interního auditu

4. Služby interního auditu

 • podstata služeb firemního auditu
 • druhy služeb
 • přidaná hodnota interního auditu

5. Proces interního auditu

 • plánování
 • program auditu
 • zahájení
 • provádění auditu, audit na místě
 • závěrečná zpráva
 • komunikace výsledků auditu
 • monitoring přijatých opatření

6. Metody a techniky interního auditu

 • základní metody a techniky interního auditu

7. Vztahy interního auditu k dalším oblastem

 • interní audit a vnitřní řídící a kontrolní systém
 • interní audit a řízení rizik
 • interní audit a externí audit
 • interní audit a podvody
 • interní audit a řízení kvality/jakosti

Literatura


 • Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-51-7 (současně volně na webu www.interniaudit.cz)
 • KAFKA, T.: Průvodce pro interní audit a risk management, C. H. Beck, Praha, ISBN: 978-80-7400-121-5
 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-48-7
 • BECKERT F. Metodická pomůcka k zabezpečení programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-52-4
 • DUBIS, GREGORY S. Interní audit a podvod. Praha: Český institut interních auditorů. ISBN: 80-86689-45-X
 • Funkce interního auditu v bankách, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-50-0
 • MACLEOD A. Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-8086689-47-0
 • PRINCY J. Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-49-4
 • SMEJKAL V., RAIS K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, GRADA Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3051-6