Interní PR

Cílem modulu Interní PR je seznámení s disciplínou interní komunikace a s tím, jakou roli hraje (a má hrát) ve fungování podniku nebo organizace. Absolventi se seznámí s dostupnými nástroji interní komunikace, s její důležitostí a s tím, s jakými funkcemi a procesy v podniku musí být koordinována

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Dita Stejskalová

Anotace


Vztah mezi firmou nebo organizací a jejími zaměstnanci je alfou a omegou jejího úspěšného fungování. Interní PR – přesněji řečeno interní komunikace – má přímý vliv na index zaměstnanecké spokojenosti a na motivaci zaměstnanců. Přispívá totiž zásadně k utváření firemní kultury. Sama o sobě ji přitom nevytváří – je především jejím nositelem. Dobrá interní komunikace (a tedy i firemní kultura) ve společnosti má prokazatelný a finančně vyčíslitelný vliv na tak klíčové oblasti, jako je fluktuace, nemocnost, chybovost, ale například i množství inovací nebo přijímání změn.

Sylabus


1. znalost nástrojů pro interní komunikace

  • osobní nástroje
  • neosobní nástroje

2. vhodné použití nástrojů pro interní komunikaci

  • situace
  • hodnoty, mise
  • charakter služeb

Literatura


  • HOLÁ, J. Interní komunikace ve firmě, Praha: BIZBOOKS
  • COELHO, P. Alchymista, Argo, Praha
  • DE MELLO, A. Bdělost, Cesta, Praha
  • PREECE, R. Moudrost nedokonalosti, DharmaGaia, Praha