Katastr nemovitostí

Cílem modulu je seznámit studenty se základními principy katastru nemovitostí. Na základě absolvování modelu by měl mít student základní znalosti zejména v historii katastru nemovitostí, v předmětu a obsahu samotného katastru, zápisu práv a bytech v katastru nemovitostí a v neposlední řadě o geometrických plánech a zeměměřičské činnosti.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Eva Barešová

Anotace


Hlavní náplní studijního modulu je katastrální zákon a s ním související předpisy. Zaměříme se na pochopení základních principů katastru nemovitostí a naučíme se, jak využívat informace získané z katastru nemovitostí v praxi. Otevřeme také problematiku spolupráce realitního makléře s geodetickými kancelářemi.

Sylabus


1. Historie katastru nemovitostí a její vliv na současný stav

 • katastr nemovitostí, jeho historie a vliv na stav současný

2. Předmět a obsah katastru nemovitostí

 • základní pojmy
 • typy katastrálních map
 • listy vlastnictví

3. Zápis práv do katastru nemovitostí

 • vklad, záznam a poznámka

4. Byty v katastru nemovitostí

 • jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů a podle Občanského zákoníku
 • označení jednotek v listinách

5. Zeměměřické činnosti v katastru nemovitostí a geometrické plány

 • zeměměřičské činnosti a použití geometrických plánů

Literatura


 • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Vyhláška č.357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • Vyhláška č.358/2013 o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník – vybrané paragrafy cuzk.cz