Komplexní program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky a se způsobem zajištění komplexního programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, který musí vedoucí interního auditu vypracovat a pravidelně aktualizovat, jeho součástmi, obsahem a způsobem podávání zpráv vedení.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Vladimír Bříza, MBA

Anotace


Zabezpečení a výsledná kvalita je velice důležitá součást celého interního auditu a záleží na ní spoustu věcí. Cílem celého programu kvality je získat zpětnou vazbu o funkčnosti a přidané hodnotě interního auditu procesům. Stejně tak důležité je také zlepšování kvality, prohlubování profesionality nebo podpoření profesního rozvoje.

Sylabus


1. Program kvality IA

 • hodnocení
 • cíle

2. Členění

 • průběžné interní hodnocení kvality
 • periodické interní hodnocení kvality
 • periodické externí hodnocení kvality

Literatura


 • Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu. Praha, ČIIA
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a.s., Brno
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a.s., Brno
 • Turnbullova zpráva – „Vnitřní řízení a kontrola“, Praha, ČIIA
 • BOHÁČEK, A., KUČERA, L.: Kvalifikace a kvalita v interním auditu, Praha, ČIIA
 • LAWRENCE, B. S.: Internal Auditing, IIA 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida. ISBN 88-80092.