Konceptualizace a design eventů (online)

Modul posluchače seznámí se základní terminologií, představí klíčové nástroje Event managementu a zařadí obor do širšího kontextu ve vztahu k praktickému marketingu.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Kateřina Chvátalová

Anotace


Cílem modulu je seznámit účastníky se současným přístupem teorie a především praxe k Event managementu z pohledu tvorby konceptu a designu různých typů akcí. Bude představeno, proč je koncept akce zásadní pro její úspěch, kde získávat nápady, jak s nimi efektivně pracovat, čemu se vyhnout atd. Budeme se věnovat typologii eventů s důrazem na zábavné, interaktivní a vzdělávací akce, prozkoumáme celou řadu praktických typů a rad. Seznámíme se též s možnostmi i nástrahami online akcí a hybridním formátem setkávání. Budeme zdůrazňovat orientaci na zákazníka a cíl každého organizátora akcí, kterým je garance unikátního prožitku každého účastníka akce.

Sylabus


 • druhy akcí a jejich koncepty
 • design, program a průběh úspěšné akce
 • druhy akcí a jejich koncepty

Literatura


Povinná literatura

 • Getz, D. Event Studies Theory, Research and Policy for Planned Events. 2007.
 • Davidson, Rob. Business Events. 2019
 • Lattenberg, Vivien. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing a.s., 2003.

Doporučená literatura

 • Berridge, Graham: Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Chvátalová, Kateřina: Event Management. Ambis, 2020.
 • Englich, Guido and Remmers, Burkhard: Planning guide for conference and communication environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A.: Event Marketing. New Jersey: John Wiley and sons, 2012.
 • Richards, Greg and Palmer, Robert: Eventful cities. Oxford: Elsevier Ltd., 2010.
 • Tribe, John: The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford: Elsevier Ltd., 2011.