Konflikt management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s problematikou Konflikt managementu a poznat ji. Propojit tématiku komunikace s emoční inteligencí a proniknout do oblasti manažerské práce s konfliktem.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. František Paikrt

Anotace


Neustálá potřeba nových manažerských nástrojů pro zvládání konfliktů uvnitř firem i v komunikaci se zákazníky stoupá. Je nutné zamyslet se nad úlohou lidské komunikace a rolí konfliktu v ní. Obecně platné nástroje k řešení konfliktních situací jednoduše nefungují proto, jelikož každý konflikt má jinou příčinu a odlišný důsledek. Proto je důležité uvědomit si, co vše do komunikace vstupuje a jak to ovlivňuje konflikt – jeho tvorbu, průběh i řešení. V modulu tak vstoupí do Konflikt managementu tématika Filtru vnímání, Bariér v komunikaci, Sebereflexe a Emoční inteligence.

Sylabus


1. Vymezení základních pojmů

 • interpersonální konflikt
 • obsahový konflikt
 • vztahový konflikt

2. Komunikace, základní faktor ovlivňující komunikaci

 • verbální složka
 • neverbální složka

3. Bariéry v komunikaci

 • vymezení pojmů
 • dominance a vnímání jednotlivých hemisfér

4. Zpětné vazby v komunikačních situacích

 • asertivní technika – předávní přímé zpětné vazby
 • filtr vnímání

5. Teorie Emoční inteligence

 • Emoční inteligence v praxi konflikt managementu
 • inteligence a její koncepty

6. Koncepty Emoční inteligence

 • Daniel Goleman
 • sebeuvědomění
 • sebe ovládání
 • sebe motivace
 • empatie

7. Mezilidské vztahy

 • umění mezilidských vztahů/Leadership
 • řízení konfliktních situací

Literatura


 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál. Spektrum (Portál). ISBN 987-80-7367-992-7., s. 200
 • FULGHUM, R. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Praha: Argo. ISBN 80-7203-538-X., s. 231
 • ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-201-7
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6., s. 181
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. V Praze: Metafora. ISBN 978-80-7359-334-6., s. 315
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6., s. 319