Koučink (online)

Cílem tohoto modulu je představit manažerské koučování jako významnou složku efektivní práce s lidmi, zaměřenou na rozvoj potenciálu a zvyšování výkonu pracovních týmů a jednotlivců. Studenti se tak v rámci modulu seznámí s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy. Dozvědí se, jak spolupracovníky, klienty, úspěšně rozvíjet a motivovat prostřednictvím vlastní praxe a zkušenosti. Jak poskytovat zpětnou vazbu a působit ve směru dosahování profesního i osobního rozvoje klientů.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Jitka Patríková

Anotace


Žijeme v období rostoucích změn. Mění se technologie, lidé, jejich očekávání a hodnoty, mění se fungování celé společnosti. Koučování nám pomáhá nalézt cestu k lepšímu využití lidského potenciálu, ke zvyšování osobní výkonnosti a vnitřní zainteresovanosti. Každý z nás má v sobě obrovské zdroje a možnosti, které ne vždy plně využíváme. Koučovací způsob vedení lidí vymezuje nový prostor pro rozvoj výkonnosti jednotlivců i celých týmů, vytváří podmínky pro efektivní řešení a stává se tak součástí požadované výbavy manažera.

Sylabus


1. Úvod do koučinku

 • kořeny koučinku a model GROW
 • vymezení pojmu koučink, kouč a koučovaný
 • východiska koučování
 • výsledkově orientovaný přístup

2. Koučovací proces, koučovací nástroje a modely koučování

 • koučovací nástroje (soustředné naslouchání, efektivní kladení otázek, zpětná vazba)
 • škálování
 • The Grow Model
 • The Achieve Coaching Model
 • Model ORACLE

3. Pojetí koučinku

 • osobnost kouče
 • specializace koučinku
 • sebekoučování

4. Principy koučinku v manažerské praxi

 • koučink, nástroj rozvoje jednotlivců i týmů
 • koučovací styl jako manažerská kompetence
 • koučovací firemní kultura
 • koučink, efektivní metoda rozvoje a vedení lidí

Literatura


Povinná literatura:

 • WHITMORE, John. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. 3., dopl. a přeprac. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2014. ISBN 9788072612734.
 • ZATLOUKAL, Leoš a Pavel VÍTEK. Koučování zaměřené na řešení: 50 klíčů pro společné otevírání nových možností. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026210115.

Doporučená literatura:

 • ATKINSON, Marilyn a Rae T. CHOIS. Koučink-věda i umění. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073675387.
 • DEMANN, Stefanie. Sebekoučink: 86 nejlepších nástrojů pro osobnostní rozvoj. Přeložila Kateřina PREŠLOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026210863.
 • DEMBKOWSKI, S.: 7 kroků efektivního koučování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 9788025118979.
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2., dopl. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2010. ISBN 9788072612130.
 • JONES, Gillian a Ro GORELL. 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče: kompletní poradenství k obohacování lidí. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2013. ISBN 9788073493578.
 • KINDL-BEILFUSS, C: Umění ptát se v koučování, poradenství a systemické terapii. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788026200895.