Krizová komunikace

Modul rozšiřuje dosavadní teoretické znalosti studentů do praktické roviny. Krize není blesk z čistého nebe. Na drtivou většinu krizí se dokáže firma připravit. Otázkou je, zda ví, jak na to. A zda se do takové přípravy pustí.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Ondřej Kubala

Anotace


Cílem modulu je předat studentům zkušenosti z konkrétních krizových situací a naučit je, jak takové situace zvládat v praxi. Právě krize je okamžikem, kde se po PR specialistech požaduje bleskové a bezchybné řešení situace. Tyto situace vyžadují kromě dostatku životních a pracovních zkušeností také schopnost strategického myšlení a důkladnou přípravu na potenciální problémy. Cílem je naučit studenty přemýšlet tak, aby se dokázali na mediální krize důkladně připravit a v případě jejich vypuknutí je zvládli.

Sylabus


 • kdo je to novinář, kdo je to můj novinář a co všechno o něm musím vědět, abych s ním byl schopen efektivně pracovat
 • aktivní PR – jak by měl mluvčí s novináři pracovat
 • reaktivní PR – co novináři od mluvčího očekávají a jak se vyvarovat základních chyb, které mohou zničit vztahy s novináři
 • co je to krize a jak se na ni připravit
 • specifika mediálních krizí
 • strategické řízení krizové komunikace
 • úkoly PR v krizi – pracovníci PR musí řešit mnohem více oblastí než jenom média
 • zásady komunikace s novináři v případě krize
 • řešení případových studií

Literatura


Povinná literatura:

 • TOMANDL Jan, ČUŘÍK Jaroslav: Krizová komunikace Principy-zkušenosti-postupy, Masarykova univerzita Brno 2020 ISBN 978-80-210-9636-3

Doporučená literatura:

 • HEJLOVÁ, Denisa: Public relations, Praha, Grada Publishing 2015, 256 str., ISBN 978-80-247-5022-4