Krizová komunikace (online)

Cílem modulu je předat studentům zkušenosti z konkrétních krizových situací a naučit je, jak takové situace zvládat v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Ondřej Kubala

Anotace


Cílem modulu je předat studentům zkušenosti z konkrétních krizových situací a naučit je, jak takové situace zvládat v praxi. Právě krize je okamžikem, kde se po PR specialistech požaduje bleskové a bezchybné řešení situace. Tyto situace vyžadují kromě dostatku životních a pracovních zkušeností také schopnost strategického myšlení a důkladnou přípravu na potenciální problémy. Cílem je naučit studenty přemýšlet tak, aby se dokázali na mediální krize důkladně připravit a v případě jejich vypuknutí je zvládli.

Sylabus


 • Kdo je to tiskový mluvčí a jaké jsou jeho úkoly.
 • Kdo je to novinář, kdo je to můj novinář a co všechno o něm musím vědět, abych s ním byl schopen efektivně pracovat.
 • Postavení tiskového mluvčího ve firmě.
 • Aktivní PR – jak by měl mluvčí s novináři pracovat.
 • Reaktivní PR – co novináři od mluvčího očekávají a jak se vyvarovat základních chyb, které mohou zničit vztahy s novináři.
 • Co je to krize a jak se na ni připravit.
 • Specifika mediálních krizí.
 • Strategické řízení krizové komunikace.
 • Úkoly PR v krizi – pracovníci PR musí řešit mnohem více oblastí, než jenom média.
 • Zásady komunikace s novináři v případě krize.
 • Řešení případových studií.

Literatura


 • HEJLOVÁ, Denisa: Public relations, Praha, Grada Publishing 2015, 256 str., ISBN 978-80-247-5022-4