Krizová komunikace

Cílem modulu je předat studentům zkušenosti z konkrétních krizových situací a naučit je, jak takové situace zvládat v praxi. Právě krize je okamžikem, kde se po PR specialistech požaduje bleskové a bezchybné řešení situace. Tyto situace vyžadují kromě dostatku životních a pracovních zkušeností také schopnost strategického myšlení a důkladnou přípravu na potenciální problémy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Ondřej Kubala

Anotace


Lektorské setkání modulu Krizová komunikace vede lektor ve dvou rovinách. První část se bude věnovat tomu, jak by měl tiskový mluvčí správě pracovat, aby přinášel firmě co nejlepší výsledky. Druhá část se pak zaměří na krizovou komunikaci a práci mluvčího a managementu v případě mediální krize. Celé setkání bude založeno na předávání praktických zkušeností a řešení reálných případových studií.

Sylabus


1. úvod do krizové komunikace

  • rozpoznání krize
  • žurnalistika
  • předvídání

2. základní pravidla krizové komunikace

  • sdělit pouze pravdu
  • konzistence sdělení
  • komunikace pouze pokud to má smysl

Literatura


  • HEJLOVÁ, D. Public relations, Praha, Grada Publishing, 256 str., ISBN 978-80-247-5022-4