Kultura event managementu a aktuální trendy

Modul si klade za cíl vysvětlit základní kulturu event managementu a seznámení posluchačů s klíčovými principy a postupy při realizaci kulturních akcí.

Garant a lektor studijního modulu


Kristýna Křemenová

Anotace


Modul Kultura event managementu a aktuální trendy je zaměřen na poskytnutí uceleného přehledu o správě kulturních událostí a nejnovějších trendech v oboru. Účastníci se seznámí s klíčovými principy a postupy při realizaci kulturních akcí. Z aktuálních trendů se budeme věnovat technologickým inovacím, hybridním akcím či ekologické udržitelnosti akcí.

Sylabus


  • bude brzy doplněno

Literatura


  • bude brzy doplněno