Leadership a vedení týmu (online)

Cílem tohoto modulu je uvědomit si zásady leadershipu, které jsou potřeba pro dobré pochopení této tématiky. V poslední době v praxi vidíme, že máme velké množství direktivních šéfů, kteří leadership pod kůží nemají a ani ho nechtějí mít, a proto se v tomto modulu naučíme, jak se správně chovat ke svým podřízeným a jaké zásady využívat při vedení lidí a při manažerském rozhodování.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotace


V dnešním světě businessu máme zajímavé množství lidí ve vedoucích rolích. Je ovšem otázka, jak se jim daří úspěšné vést týmy lidí. Vedení je proces, při kterém jednotlivec určuje směr, kterým by se měla skupina lidí vydat, metodami, kterými toho docílí. V tomto modulu se pokusíme nastínit právě ty správné metody a postoje, díky kterým by se měl člověk stát tím pravým leadrem.

Sylabus


1. Vlastnosti dobrého leadera

 • vize
 • integrita
 • oddanost, pokora
 • tvořivost

2. Model kompetencí manažerů

 • manažerská kompetence
 • ovlivňování spolupracovníků
 • řízení lidských zdrojů
 • vůdcovství

Literatura


 • ADAIR, J. Leadership – Učte se od velkých vůdců, Computer Press
 • OWEN, J. Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s.
 • OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera, Grada
 • M.R. COVEY, S. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše , Management Press
 • MAXWELL, J. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?
 • PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada