Leadership v oblasti IT

Cílem modulu je uvědomit si zásady leadershipu, které jsou potřeba pro dobré pochopení této tematiky v oblasti řízení týmů IT firem.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotace


V dnešním světě businessu máme zajímavé množství lidí ve vedoucích rolích. Je ovšem otázka, jak se jim daří úspěšné vést týmy lidí. V poslední době v praxi vidím, že máme velké množství direktivních šéfů, kteří leadership pod kůží nemají a ani ho nechtějí mít. Jsem ale optimistka a věřím, že se situace brzy změní. V oblasti IT leadershipu si musíme uvědomit hlubokou potřebu zlepšit tuto disciplínu především prostřednictvím měkkých dovedností.

Literatura


Povinná literatura:

  • OWEN, Jo.: Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi. Praha: Grada, 2006, ISBN 8024717263
  • COVEY, Stephen M. R. a Rebecca R. MERRILL. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-176-8.

Doporučená literatura:

  • PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-5515-1
  • ADAIR, John. Leadership – Učte se od velkých vůdců. Computer Press, 2006, ISBN 802511256X (jedna z nejlepších publikací v této oblasti)
  • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2139-9. Tři pilíře úspěšného manažera – Jo Owen – Grada
  • MAXWELL, John C. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti. Hodkovičky: Pragma, c2002. ISBN 80-7205-870-3.