Leadership

Cílem tohoto modulu je si uvědomit zásady leadershipu, které jsou potřeba pro dobré pochopení této tématiky. Student je seznámen především se širokou škálou stylů vedení, zjistí, které vlastnosti by měl správný lídr vlastnit a detailně se zaměří na druhy vedení lidí v různých generacích, od poválečné generace ke generaci alfa. Dalším cílem kurzu je seznámení se zásadami kompetencí manažerů podle Americké manažerské asociace a zaměření se na moderní vůdcovství a jeho přínos pro firmu i jedince.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotace


V dnešním světě businessu máme zajímavé množství lidí ve vedoucích rolích. Je ovšem otázka, jak se jim daří úspěšné vést týmy lidí. V poslední době v praxi vidím, že máme velké množství direktivních šéfů, kteří leadership pod kůží nemají a ani ho nechtějí mít. Jsem ale optimistka a věřím, že se situace brzy změní. Přes dvacet let se snažím společně s manažery na nejvyšší úrovni najít tu relevantní odpověď na otázku, kdo je vlastně správný leader /dále lídr/. Musím přiznat, že tento dlouhodobý výzkum mně přináší v celém průběhu těch let neustále zajímavá zjištění. Na dotaz, zda vidí respondenti rozdíl mezi lídrem a manažerem, někdy dostávám nejrůznější odpovědi – od profesionálních až po ty překvapivě naivní. Často se u nás v ČR zaměňuje název pozice a obsah slova lídr. Jak to tedy s tím leadershipem vůbec ve skutečnosti je? Leadership je především o postojích.

Sylabus


1. Úvod do leadershipu

 • původ slova leader
 • rozdíl mezi leaderem a manažerem
 • rovnice kvocientů úspěšného lídra
 • nazírání na vůdcovství a vůdce

2. Praktické styly vedení

 • teorie velkých osobností (Great-Man Theories)
 • teorie osobnostních rysů (Trait Theories)
 • Kontingenční teorie (Contingency Theories)
 • Situační teorie (Situational Theories)
 • Behaviorální teorie (Behavioral Theories)
 • teorie rolí (LDR-role theories)
 • Participativní teorie (Participative Theories)
 • Transakční teorie (Transactional Theories)
 • Transformační teorie (Transformational Theories, Relationship Theories)

3. Očekáváné vlastnosti od dobrého lídra

 • vize
 • integrita
 • oddanost
 • šlechetnost a velkorysost
 • pokora a skromnost
 • otevřenost
 • tvořivost a kreativita
 • spravedlnost
 • asertivita, průbojnost
 • smysl pro humor

4. Model kompetencí manažerů podle Americké manažerské asociace

 • manažerské kompetence
 • ovlivňování/usměrňování spolupracovníků
 • řízení lidských zdrojů
 • vůdcovství
 • předpoklady vůdcovství pro tvorbu silného týmu

5. Předpoklady vůdcovství a trénovaní týmu

 • předpoklady vůdcovství pro tvorbu silného týmu
 • trénování týmu lídrem

6. Trendy ve vedení lidí v různých generacích

 • poválečná generace
 • generace X (Husákovi děti)
 • generace Y
 • generace Z (generace M, generace I, generace N, generace 11. září)
 • generace alfa

7. Leadership, lídr jeho poslání

 • poslání lídra
 • dnešní leadership a realita

Literatura


 • COVEY, S. M. R. – Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše, Management Press, Praha. ISBN: 978-80-7261-176-8
 • OWEN, J., Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 80-247-1726-3
 • ADAIR, J., Leadership – Učte se od velkých vůdců –, Computer Press – jedna z nejlepších publikací v této oblasti, ISBN 9788025112564.
 • LUKAS, J., SMOLÍK, J., Psychologie vůdcovství, CPRESS. ISBN 9788025121399
 • MAXWELL, J. C., Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?. ISBN 80-7205-870-3
 • OWEN, J., Tři pilíře úspěšného manažera, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2400-3
 • PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1991-7