Life design (online)

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními faktory ovlivňujícími kvalitu života a podstatu vnímání světa. Zároveň je poukázáno na vlivy, které zapříčiňují šťastný život jedince. Studenti si osvojí základní teorie vnímání světa, emociální faktory včetně psychologických teorií a zjistí více o přístupech k naplnění vlastního potenciálu a prožití smysluplného života. V souladu se současnými vědeckými poznatky se dále obeznámí s pravidly a tipy pro úspěšný a spokojený život.

Lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotace


Základním předpokladem fungování každého jedince je kvalitní život a pozitivní vnímání okolního světa. Každý jedinec by se měl zabývat faktory, které mu zapříčiňují prožití šťastného života. To jak jedinec pohlíží na svět, formuje jeho subjektivní pocit štěstí a chápání komponentů šťastného života. Existují různé způsoby jak zlepšit kvalitu života. Velmi důležité pro správné vnímání světa je i zaměření se na jednání, volby jedince a sociální identifikaci jako proces vytváření vztahů.

Sylabus


1. Kvalita života

 • systém sociálních indikátorů podle Evropské komise OSN
 • domény a indikátory HRQOL podle WHO
 • spokojenost se životem a prožívaná subjektivní pohoda
 • pilíře štěstí – kompetence a nalomenost

2. Vnímání světa

 • David F. Pears a jeho teorie
 • způsoby chápání světa

3. Atribuce a racionalizace – pomocníci při vnímání světa

 • atribuční teorie
 • atribuční chyba

4. Kognitivní heuristiky, emociální faktory a sebepojetí

 • kognitivní zkratky (heuristiky)
 • sebepercepce a sociální srovnání
 • sociální identifikace, interakce a percepce

5. Šťastný život

 • Eudaimonismus a Maslowova pyramida potřeb
 • Hédonismus
 • subjektivní blaho a štěstí
 • hormony štěstí – serotonin, dopamin a endorfin
 • pravidla pro úspěšný a šťastný život
 • praktické tipy

Literatura


 • JOYCEOVÁ, L., J., Psychologie úspěchu. CPRESS. ISBN 978-80-251-2981-4
 • FRIEDEL, J., Jak úspěšně zvládnout tlak a stres v práci. GRADA Publishing a. s. ISBN 80-247-1517-1