Logistické technologie

Cílem tohoto modulu je seznámit se s logistickými technologiemi a jejich možnou aplikací jakožto klíčovou oblastí pro splnění podnikových a logistických cílů; získat přehled o disponibilních technologiích.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Anotace


Jedná se o postupy, metody, které slouží k neustálému zlepšování logistických řetězců, jejich uplatňování vede ke zvyšování konkurenční výhody, snižování nákladů a úsporám času. Technologií využívaných v logistice je velké množství, pro přehlednost se tak dělí do několika skupin podle společných charakteristik. Pod technologií zde nechápeme samotnou technologii výroby a veškeré výrobní technologie, ty nejsou předmětem logistiky.

Sylabus


1. Klasické technologie

  • kombinovaná doprava
  • hub and spokes
  • tvorba manipulačních skupin
  • koncentrace a centralizace skladové sítě

2. Telematické technologie

  • navigační a komunikační systémy
  • technologie pro řízení vozového parku
  • automatická identifikace

3. Virtuální technologie

4. Komplexní technologie

Literatura


  • PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Praha: RADIX. ISBN 80-8603-159-4
  • LAMBERT, D. M. – ELLRAM, L. M. – STOCK, J. R. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-221-1
  • SIXTA, J. – MAČÁT, V.Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books. ISBN 80-251-0573-3.