Logisticky nastavené procesy (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s procesy systémů a především jejich účinným nastavením. Modul, je zaměřen na obecnou znalost procesů, systémů, procesního chování a procesního řízení, a to vše za praktického uchopení všech znalostí z oblasti logistiky a dalších doprovodných disciplín, které logistika ve svých přístupech uplatňuje a využívá. Aplikace teoretických přístupů vzhledem k využití v praxi je hlavním úkolem pro úspěšnou postupovou práci.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Šárka Tomisová, DBA

Anotace


Procesy nás provázejí ve všech systémech, kterých se účastníme, ať už přímo, nebo zprostředkovaně. To, že se mění, je jejich dynamickou vlastností, která ovlivňuje kvalitu a v současnosti také konkurenceschopnost obstát v tržním světě. Dynamika je dána svou povahou, proč se nové procesy zavádějí a stávající inovují jejich přebudováním – pro aktuální požadavek a nové nastavení. Procesy a jejich správné nastavení jsou v každém systému prioritní záležitost. I drobná změna má vliv na okolí, proto se musí nastavovat procesy tak, aby dopad na okolí byl co nejmenší.

Sylabus


1. Logistika a logistické procesy

 • vnější vlivy
 • vnitřní vlivy

2. Cíle logistiky a jejich vývoj

 • historie
 • současnost

3. Nároky moderní logistiky

 • aktuálnost
 • optimalizace

4. Systémově orientované metody

 • průzkum, hypotéza, prognóza
 • cíl
 • organizace změny

5. Postupy a vstupní nastavení

 • zavádění nového procesu
 • rekonstrukce stávajícího procesu a jeho doplnění
 • likvidace procesu

Literatura


 • SIXTA, J. – Mačát, V. Logistika – teorie a praxe, Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0573-3.

Časopisy:

 • Logistika“ vydavatel „Economia“
 • „Systémy logistiky“ vydavatel „ATOZ Marketing Sevices, spol. s r.o.“
 • „Transport a logistika“ vydavatel „LUXUR Media s.r.o.“