Logisticky vedená firma (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s logistikou, která má svou historii, současnost a své současné postavení ve firmě. Modul specifikuje hlavní úkoly logistiky ve firmě a její návaznosti na další činnosti firmy uvnitř i na venek. Globální pojetí logistiky dává tomuto novému oboru zcela jiný rozměr, a proto jeho dobrá znalost dává náskok všem jeho uživatelům.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Šárka Tomisová

Anotace


V modulu „Logisticky vedená firma“ se zaměříme na logistiku obecně a to především z pohledů standardů, které logistika do firem přináší, případně se zatím neuplatňuje, ale dobrá praxe nabízí. Seznámíme vás s teoretickými přístupy, které mají reálné využití a to nejen ve firemní praxi. Celkově je tento modul dobře uchopitelný i pro „nelogistiky“ (lidi, kteří v logistice – zdánlivě – nepracují). Modul by měl uvést do možností, které tento směr nabízí a rychle lze uchopit a realizovat v praxi.

Sylabus


1. Historie pojmu

 • etymologie slova logistika

2. Vývoj logistiky

 • dělení logistiky

3. Služby logistiky

 • řízení zásob
 • výroba
 • distribuce

4. Činnosti logistiky

 • nákup
 • produkce
 • prodej

5. Outsourcing

6. Lidé v logistice

 • personální aspekty

7. Rizika a jejich omezení

 • analýza rizik
 • systémy v zásobovací logistice
 • plánování

Literatura


 • Kolektiv autorů: „Logistika v praxi“, Praha -VERLAG DASHÖFER, ISSN: 1804-2805
 • NĚMEC, F. „Logistické procesy“, Slezská univerzita v Opavě, Karviná, ISBN 80-7248-128-2
 • PERNICA, P.: „Logistika – vymezení a teoretické základy“, VŠE Praha, Praha, ISBN 80-7079-820-3
 • SIXTA, J.,Žižka, M.: „Logistika – Používané metody“, Computer Press, a.s. Brno, ISBN978-80-251-2563-2
 • SIXTA,J., Máčat, V.: „Logistika – Teorie a praxe“, Computer Press, a.s. Brno, ISBN978-80-251-0573-3