Logistika a controlling

Modul má připravit studenta na kontrolní činnost v jakékoli oblasti logistiky. Cílem je seznámit se s možnostmi, které jsou využívány standardně a uměním je aplikovat do spravovaných oborů. Stejně jako přemýšlet nad novými vhodnými a aplikačně užitečnými kontrolními procesy v globálním i mikro pojednání v oboru, kde studenti modulu působí.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Šárka Tomisová, DBA

Anotace


Kontrolní činnost je spojena s veškerým konáním lidstva, kdy vytýčené cíle řídíme postupem/ plánem, ze kterého vyplývají specifické požadavky pro úspěšné naplnění. Ideální představa – plán je ovlivňován celou plejádou více a méně předvídatelných faktorů. Tyto v důsledcích ovlivní výsledky a také odchylky od plánovaného požadavku. Čím více jich odhadneme, tím více s nimi můžeme pracovat.

Sylabus


1. Controlling jako řídící prvek

 • názvosloví controllingu
 • strategie uplatňování

2. Kontrolní fáze a ukazatelé

 • analýza procesu
 • sledování a hodnocení
 • práce s výsledky

3. Zásady pro správnou definici

 • identifikace
 • měřitelnost
 • hodnoty a normy

Literatura


 • HALÁSEK, D. Kontrolní systémy. Vysoká škola logistiky. ISBN 978-80-87179-16-1.

Časopisy:

 • „Logistika“ vydavatel „Economia“
 • „Systémy logistiky“ vydavatel „ATOZ Marketing Sevices, spol. s r.o.“
 • „Transport a logistika“ vydavatel „LUXUR Media s.r.o.“