Logistika nákupu a řízení zásob (online)

Cílem modulu je seznámit se se strategickými a operativními činnostmi firemního nákupu a metodami řízení stavu zásob, analýzou portfolia nákupních položek a způsoby hodnocení dodavatelů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. David Pinka

Anotace


Znalost úspěšných činností firemního nákupu dává předpoklad ekonomicky výhodného zajištění vstupů do podnikových procesů. Orientace ve strategických a operativních činnostech umožňuje optimálně řídit nákupní procesy firmy, stejně tak jako znalost metod analýzy položek umožňuje správné zatřídění položky do odpovídající skupiny z hlediska její důležitosti, četnosti potřeby a dodavatelských specifik. Dobrá znalost metod řízení stavu zásob zas umožňuje snižovat kapitálovou vázanost prostředků.

Sylabus


1. Úvod do logistiky nákupu

 • podnikový nákup
 • vliv umístění bodu rozpojení

2. Činnost nákupu

 • strategická
 • operativní

3. Průběh nákupu

 • analýza nákupních položek
 • strategické aspekty řízení stavu zásob
 • poptávka a aspekty prognózy

4. Dodání a skladování

 • integrace dodavatelských řetězců
 • dodací lhůta a její vlivy
 • aspekty skladování

Literatura


 • JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání, GRADA
 • LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení, Computer Press, Brno
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ V. Řízení výroby a nákupu, Grada Publishing, Praha