Logistika výroby (online)

Cílem modulu je seznámit se s typologií druhů výrob, základy činností plánování a řízení výroby vyplývající z konceptů MRP, teorie úzkých míst, tažných materiálových toků, použitím IS v oblasti plánování výroby včetně konceptu APS/SCM.

Garant a lektor studijního modulu


Jiří Kunz

Anotace


Základní orientace v logistické typologii výroby umožňuje lépe chápat specifika různých výrobních procesů a dává předpoklad ke správnému výběru vhodné metodiky řídících činností. Obecně je třeba chápat strategii logistických činností ve výrobě jako pokračování implementace firemní strategie do prováděcích činností. Z tohoto požadavku také vyplývá vhodné organizační začlenění plánování v organizační struktuře firmy.

Sylabus


1. Výroba

 • průběžná doba výroby
 • rozpracovaná výroba

2. Plánování a řízení výroby

 • teorie omezení
 • štíhlá výroba

3. Metody

 • metoda 5S
 • metoda POKA-YOKE
 • metoda SMED
 • Takt Time
 • One Piece Flow

Literatura


 • MARIE JUROVÁ, IRENA WAGNEROVÁ, Výrobní a logistické procesy v podnikání, Grada, Praha 2017
 • HELENA VIDOVÁ, Logistický controlling, STU, Bratislava 2009