Management inovací (online)

Cílem modulu je seznámit účastníky se současným pohledem vědy i praxe na inovace, proč se inovacemi zabývat, kde získávat nápady, jak s nimi systematicky pracovat, vyhodnocovat a uvádět v život. Budeme se věnovat metodě Design thinking, předložíme Vám celou řadu praktických aplikací, budeme zdůrazňovat zvyšování hodnoty pro zákazníka.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotace


V dnešní rychlé době je význam inovací prakticky nedocenitelný. Inovace jsou všude kolem nás a zásadním způsobem nám zasahují do života. Inovace jsou hybatelem změn a umožnili člověku zásadně změnit jeho život. Inovace v podnikovém prostředí představují nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti. Nastartovat inovační proces je složitá úloha, která může stát podnik nejenom množství vynaložených prostředků, ale také může být impulzem ke změně podnikové kultury a myšlení lidí.

Sylabus


1. Inovace

  • dělení inovací
  • druhy a řády inovací

2. Design thinking

  • přístup
  • způsob uvažování
  • prvky

Literatura

  • KNAPP J.: Sprint – Jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. ISBN 978-80-7555-023-1
  • DYTRT, Z.; STŘÍTEZKÁ, M. Efektivní inovace: odpovědnost v managementu. Brno: Computer Press, 150 s. ISBN 978-80-251-2771-1
  • KOŠTURIAK J., CHAL J.: Inovace – vaše konkurenční výhoda. C Press
  • TIDD J., BESSANT J., PAVITT K: Řízení inovací. Computer Press
  • VLČEK R.: Management hodnotových inovací. Management Press