Management inovací

Cílem modulu je seznámit účastníky se současným pohledem vědy i praxe na inovace, proč se inovacemi zabývat, kde získávat nápady, jak s nimi systematicky pracovat, vyhodnocovat a uvádět v život. Budeme se věnovat metodě Design thinking, předložíme Vám celou řadu praktických aplikací, budeme zdůrazňovat zvyšování hodnoty pro zákazníka.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


V dnešní rychlé době je význam inovací prakticky nedocenitelný. Inovace jsou všude kolem nás a zásadním způsobem nám zasahují do života. Inovace jsou hybatelem změn a umožnili člověku zásadně změnit jeho život. Inovace v podnikovém prostředí představují nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti. Nastartovat inovační proces je složitá úloha, která může stát podnik nejenom množství vynaložených prostředků, alePhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBAtaké může být impulzem ke změně podnikové kultury a myšlení lidí.

Sylabus


1. Inovace

  • dělení inovací
  • druhy a řády inovací

2. Design thinking

  • přístup
  • způsob uvažování
  • prvky

Literatura

  • KNAPP J.: Sprint – Jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. ISBN 978-80-7555-023-1
  • DYTRT, Z.; STŘÍTEZKÁ, M. Efektivní inovace: odpovědnost v managementu. Brno: Computer Press, 150 s. ISBN 978-80-251-2771-1
  • KOŠTURIAK J., CHAL J.: Inovace – vaše konkurenční výhoda. C Press
  • TIDD J., BESSANT J., PAVITT K: Řízení inovací. Computer Press
  • VLČEK R.: Management hodnotových inovací. Management Press