Manažerské a vůdcovské schopnosti a dovednosti (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotace


V moderním managementu jsou manažeři pokládáni za klíčové činitele na cestě k úspěchu. Manažeři v rámci své činnosti vykonávají manažerské funkce. Od kvality manažerů se dále odvíjí prosperita organizace. Manažer je zaměstnanec, který na základě zvolení, jmenování, pověření, ustavení nebo zmocnění realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími kompetencemi. Jedná se o specifickou skupinu pracovníků, jejichž hlavním úkolem je kontrola pracovních činností ostatních pracovníků organizace a využívání jejich disponibilních zdrojů.

Sylabus


1. Management, manažer, manažerská práce a schopnosti, dovednosti a kompetence

 • úrovně managementu
 • předpoklady k manažerské práci
 • schopnosti, dovednosti a kompetence
 • manažer jako řídící článek a manažer jako vůdce

2. Základní manažerské schopnosti a dovednosti

 • schopnost sebeřízení
 • metodické a procesní schopnosti
 • odborné schopnosti
 • sociální a komunikační schopnosti

3. 7 návyků skutečně efektivních lidí

 • podstata 7 návyků

4. Styly řízení / vedení

 • styl řízení – Rensis Likert
 • manažerská mřížka

Literatura


 • PECHOVÁ. J; ŠÍŠOVÁ. V. Manažerské případové studie, Press21, s.r.o., Praha
 • R. COVEY. S, 7 Návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, s.r.o., Praha
 • HÁŠA. S, Co je nového v Managementu, Praha: Nová Beseda, z.s.
 • 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, Základy moderního Managementu, Management Press, Praha
 • BĚLOHLÁVEK. J; KOŠŤAN.P; ŠULEŘ.O, Management, Computer Press, a.s., Brno
 • R. COVEY. S, 8 Návyků, Od efektivnosti k vyjímečnosti, Management Press, s.r.o., Praha
 • R. COVEY. S, Vedení založené na principech, Management Press, s.r.o., Praha