Manažerské schopnosti a dovednosti (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotace


V moderním managementu jsou manažeři pokládáni za klíčové činitele na cestě k úspěchu. Manažeři v rámci své činnosti vykonávají manažerské funkce. Od kvality manažerů se dále odvíjí prosperita organizace. Manažer je zaměstnanec, který na základě zvolení, jmenování, pověření, ustavení nebo zmocnění realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími kompetencemi. Jedná se o specifickou skupinu pracovníků, jejichž hlavním úkolem je kontrola pracovních činností ostatních pracovníků organizace a využívání jejich disponibilních zdrojů.

Sylabus


1. Management, manažer, manažerská práce a schopnosti, dovednosti a kompetence

 • úrovně managementu
 • předpoklady k manažerské práci
 • schopnosti, dovednosti a kompetence
 • manažer jako řídící článek a manažer jako vůdce

2. Základní manažerské schopnosti a dovednosti

 • schopnost sebeřízení
 • metodické a procesní schopnosti
 • odborné schopnosti
 • sociální a komunikační schopnosti

3. 7 návyků skutečně efektivních lidí

 • podstata 7 návyků

4. Styly řízení / vedení

 • styl řízení – Rensis Likert
 • manažerská mřížka

Literatura


Povinná literatura:

 • Jana PECHOVÁ, Veronika ŠÍŠOVÁ, MANAŽERSKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE, Press21, s.r.o., Praha 2015
 • STEPHEN R. COVEY, 7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ, Management
  Press, s.r.o., Praha 2010
 • Stanislav HÁŠA, CO JE NOVÉHO V MANAGEMENTU, Praha: Nová Beseda, z.s.,
  2016
 • 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, ZÁKLADY MODERNÍHO
  MANAGEMENTU, Management Press, Praha 2016

Doporučená literatura:

 • František BĚLOHLÁVEK, Pavel KOŠŤAN, Oldřich ŠULEŘ, MANAGEMENT, Computer Press, a.s., Brno 2006
 • Stephen R. COVEY, 8 NÁVYK, OD EFEKTIVNOSTI K VYJÍMEČNOSTI, Management Press, s.r.o., Praha 2006
 • Stephen R. COVEY, VEDENÍ ZALOŽENÉ NA PRINCIPECH, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Stephen R. COVEY, DŮVĚRA: JEDINÁ VĚC, KTERÁ DOKÁŽE ZMĚNIT VŠE., Management Press, s.r.o., Praha 2008
 • Stephen R. Covey, TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PRVNÍ MÍSTO., Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • John WHITMORE, KOUČOVÁNÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Sabine DEMBKOWSKI, Fiona ELDRIDGE, Lan Hunter, 7 KROKŮ EFEKTIVNÍHO
  KOUČOVÁNÍ, Computer Press, a.s., Brno 2009
 • David ROCK, LEADERSHIP S KLIDNOU MYSLÍ, PRAGMA Praha 2009
 • Richard KOCH, PRAVIDLO 80/20, UMĚNÍ DOSÁHNOUT CO NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ S CO NEJMENŠÍM ÚSILÍM, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Karel PAVLICA, Eva JAROŠOVÁ, Robert B. KAISER, VERSATILNÍ VEDENÍ,
 • DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Jiří PLAMÍNEK, VEDENÍ LIDÍ, TÝMŮ A FIREM, Grada Publishing, a.s., Praha 2008
 • Jiří PLAMÍNEK, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A HODNOCENÍ LIDÍ, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • CARNEGIE, JAK ROZVÍJET VZTAHY S LIDMI, PŮSOBIT NA NĚ A ZÍSKÁVAT JEJICH DŮVĚRU, Praha 2010
 • ROS JAY, Richard Templár, VELKÁ KNIHA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • Rob YEUNG, SEBEDŮVĚRA, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • Thomas DAIGELER, VEDENÍ LIDÍ V KOSTCE, Grada Publishing, a.s., Praha 2008
 • Richard TEMPLÁR, 100 ZLATÝCH PRAVIDEL ÚSPĚŠNÉHO MANAŽERA, Grada Publishing, a.s., Praha dotisk 2008
 • John P. KOTTER, VEDENÍ PROCESU ZMĚNY, Management Press, s.r.o., Praha 2008
 • John P. KOTTER, VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI ZMĚNY, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Lenka KOLAJOVÁ, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, Grada Publishing, a.s., Praha 2006
 • Fredmund MALIK, VÉST, KONAT, ŽÍT. EFEKTIVNÍ MANAGEMENT PRO NOVOU DOBU, Nakladatelství Anag, 2011
 • Jen SEGALL, MYSLETE JEDNODUŠE. JAK CHYTŘÍ POŘÁŽEJÍ KOMPLIKOVANOST. Albatros Media, a.s., Praha 2016