Manažerské schopnosti a dovednosti

Cílem tohoto modulu je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

Anotace


V moderním managementu jsou manažeři pokládáni za klíčové činitele na cestě k úspěchu. Manažeři v rámci své činnosti vykonávají manažerské funkce. Od kvality manažerů se dále odvíjí prosperita organizace. Manažer je zaměstnanec, který na základě zvolení, jmenování, pověření, ustavení nebo zmocnění realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími kompetencemi. Jedná se o specifickou skupinu pracovníků, jejichž hlavním úkolem je kontrola pracovních činností ostatních pracovníků organizace a využívání jejich disponibilních zdrojů.

Sylabus


1. Management, manažer, manažerská práce a schopnosti, dovednosti a kompetence

 • úrovně managementu
 • předpoklady k manažerské práci
 • schopnosti, dovednosti a kompetence
 • manažer jako řídící článek a manažer jako vůdce

2. Základní manažerské schopnosti a dovednosti

 • schopnost sebeřízení
 • metodické a procesní schopnosti
 • odborné schopnosti
 • sociální a komunikační schopnosti

3. 7 návyků skutečně efektivních lidí

 • podstata 7 návyků

4. Styly řízení / vedení

 • styl řízení – Rensis Likert
 • manažerská mřížka

Literatura


Povinná literatura:

 • Jana PECHOVÁ, Veronika ŠÍŠOVÁ, MANAŽERSKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE, Press21, s.r.o., Praha 2015
 • STEPHEN R. COVEY, 7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Stanislav HÁŠA, CO JE NOVÉHO V MANAGEMENTU, Praha: Nová Beseda, z.s., 2016
 • 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, ZÁKLADY MODERNÍHO MANAGEMENTU, Management Press, Praha 2016

Doporučená literatura:

 • František BĚLOHLÁVEK, Pavel KOŠŤAN, Oldřich ŠULEŘ, MANAGEMENT, Computer Press, a.s., Brno 2006
 • Stephen R. COVEY, 8 NÁVYK, OD EFEKTIVNOSTI K VYJÍMEČNOSTI, Management Press, s.r.o., Praha 2006
 • Stephen R. COVEY, VEDENÍ ZALOŽENÉ NA PRINCIPECH, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Stephen R. COVEY, DŮVĚRA: JEDINÁ VĚC, KTERÁ DOKÁŽE ZMĚNIT VŠE., Management Press, s.r.o., Praha 2008Stephen R. Covey, TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA
  PRVNÍ MÍSTO., Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • John WHITMORE, KOUČOVÁNÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Sabine DEMBKOWSKI, Fiona ELDRIDGE, Lan Hunter, 7 KROKŮ EFEKTIVNÍHO KOUČOVÁNÍ, Computer Press, a.s., Brno 2009
 • David ROCK, LEADERSHIP S KLIDNOU MYSLÍ, PRAGMA Praha 2009
 • Richard KOCH, PRAVIDLO 80/20, UMĚNÍ DOSÁHNOUT CO NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ S CO NEJMENŠÍM ÚSILÍM, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Karel PAVLICA, Eva JAROŠOVÁ, Robert B. KAISER, VERSATILNÍ VEDENÍ, DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Jiří PLAMÍNEK, VEDENÍ LIDÍ, TÝMŮ A FIREM, Grada Publishing, a.s., Praha 2008
 • Jiří PLAMÍNEK, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A HODNOCENÍ LIDÍ, Grada Publishing, a.s., Praha 2009