Manažerské účetnictví a controlling

Cílem tohoto modulu je vymezit obsah manažerského účetnictví sloužícího k internímu rozhodování, vysvětlit význam výkonového a odpovědnostního účetnictví pro řízení nákladů a zisku a zajistit kvalitní podklady pro efektivní controlling ve společnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotace


Moderní manažerské účetnictví představuje komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě. Rozdílný přístup externích a interních uživatelů k účetním informacím a odlišnost systému kritérií hodnocení podnikatelského procesu, který používají, vedou ve svém důsledku k odlišnostem účetních informací finančního a manažerského účetnictví.

Charakteristickou vlastností informací finančního účetnictví je dodržování pevně legislativně stanovených pravidel, která garantují externím uživatelům spolehlivou vypovídací schopnost účetních informací, jejich srovnatelnost v čase a mezi podniky. Z hlediska časové orientace zobrazují informace finančního účetnictví pouze skutečně dosažené výsledky.

Sylabus


  • finanční účetnictví
  • manažerské účetnictví
  • daňové účetnictví

Literatura


  • KRÁL, B., a kolektiv, Manažerské účetnictví, 3. dopl. A aktual. vyd. Praha: Management Press, 2010, ISBN 978-80-7261-217-8.
  • MIKOVCOVÁ, H., Controlling v praxi, Plzeň, 2007, ISBN 978-80-7380-049-9.