Marketing (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s marketingem jako moderní podnikatelskou filozofií, jeho podstatou, nástroji, zásadami a vhodností uplatnění v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Milan Postler,Ph.D.

Anotace


Posluchači se seznámí s marketingem jako moderní podnikatelskou filozofií a jeho podstatou. Důraz je kladen na jednotlivé nástroje marketingu tak, jak je vymezil P. Kotler do 4P s tím, že pozornost je věnována též rozšířenému marketingovému mixu (5P). Posluchači se seznámí s marketingovým pojetím výrobku a odlišnostmi od jeho zbožíznaleckého pojetí. Dále bude vysvětlen rozdíl mezi značkou a výrobkem. Předmět je dále zaměřen na marketingové pojetí ceny a marketingový způsob tvorby cen.

Sylabus


1. Marketing

 • podstata
 • charakteristika
 • historie
 • vývoj

2. Marketingový mix

 • price
 • promotion
 • place
 • people

Literatura


 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing
 • JANOUCH, V.: Internetový marketing, Computer Press, Brno, ISBN 978-80-251-4311-7.
 • KOTLER, P. — KELLER, K L. Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4670-8.
 • BÁRTA, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha
 • KELLER, L. Kevin: Strategické řízení značky, Grada, Praha