Mezinárodní finance (online)

Cílem modulu je ukázat komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit se základními pojmy, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodních financí. V modulu zhodnotíme také vývoj mezinárodního měnového a finančního systému, souvislosti tohoto vývoje a jeho dnešní podobu.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Rozvoj světové ekonomiky je v současné době nemyslitelný bez vzájemné provázanosti jednotlivých národních ekonomik. Ekonomiky jednotlivých zemí jsou propojeny prostřednictvím mezinárodního obchodu a mezinárodního pohybu kapitálu, které by nefungovaly bez existence rozvinutého a všeobecně uznávaného měnového a finančního systému.

Sylabus


1. Mezinárodní měnový a finanční systém

 • mezinárodní finance
 • devizové kurzy
 • devizový trh

2. Bretton-woodský měnový systém

 • vznik
 • fungování
 • rozpad

3. Vývoj měnové spolupráce v Evropě

 • Evropský měnový systém
 • formování Evropské měnové unie (EMU)

Literatura


 • DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance a devizový trh, Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-287-1.
 • JÍLEK, J.: Finance v globální ekonomice II, Měnová a kurzová politika. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-2474-516-9.
 • SEDLÁČEK, P.: Mezinárodní měnový fond ve 21. století, C.H. Beck, Praha. ISBN 978-80-7400-012-6.
 • MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnová spolupráce. Nakladatelství Oeconomica, Praha. ISBN 80-245-1053-7.
 • KUBIŠTA, V.: Mezinárodní měnové vztahy. VŠE Praha. ISBN 80-245-0616-5.
 • NĚMEČEK, E.: Mezinárodní měnový systém. Karolinum, Praha. ISBN 80-246-0081-1.
 • PROCHÁZKA, P.: Mezinárodní bankovnictví. Bankovní institut, Praha. ISBN 80-902243-0-X.